Una organització de voluntariat

Abans de la creació de CHHIMEKI, es va dur a terme el Projecte de Nutrició Urbana (UNP) de la Fundació Terre des hommes (TdH) a través d'una ONG local anomenada Sagun. Amb el suport actiu de TdH, el projecte va créixer significativament en els últims anys en termes de capacitat i abast, amb una expansió geogràfica en 11 districtes de Katmandú, un nombre creixent de voluntàries, la contractació de personal addicional i augmentar la participació de la comunitat. Finalitzat el període, Sagun, TdH i voluntàries capacitades van decidir continuar la gran feina feta mitjançant la fundació de CHHIMEKI. De 2001 a 2004 van ser capacitats voluntàries a través Sagun però després, van ser entrenades de manera continuada a través de CHHIMEKI. Chhimeki, a volunteer organization,
working since 2004 engaged in
neighborhood nutrition
and empowerment activities

1730

Trained Volunteers

310

General Members